Thông tin Triển khai quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

  • Mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho Đà Nẵng Đăng ngày 25-11-2023 18:20
  • Phát triển công nghệ cao phải là lựa chọn của Đà Nẵng Đăng ngày 25-11-2023 17:33
  • Nỗ lực để Đà Nẵng không chỉ đáng sống mà còn đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm Đăng ngày 25-11-2023 14:14
  • Khẩn trương cụ thể hóa triển khai quy hoạch thành phố đảm bảo yêu cầu, chất lượng Đăng ngày 25-11-2023 13:23
  • Trao Giấy chứng nhận, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng Đăng ngày 25-11-2023 13:08
  • Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới Đăng ngày 25-11-2023 09:10
  • Công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Đăng ngày 25-11-2023 08:49
  • Vượt qua thách thức, giữ vững khát vọng phát triển Đăng ngày 23-11-2023 23:14
  • Công bố Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên các phương tiện truyền thông Đăng ngày 14-11-2023 16:48
  • 03 vùng đô thị đặc trưng và vùng sinh thái với 12 phân khu Đăng ngày 11-11-2023 15:16