Tin Công dân

  • Triển khai Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới Đăng ngày 27-03-2017 08:30
  • Mua nông sản sạch tại Phiên chợ Nông dân HealthyFarm.org Đăng ngày 27-03-2017 07:58
  • UBND thành phố thông qua nhiều nội dung quan trọng về giao thông và giáo dục
  • Phát triển phong trào thể dục thể thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho người dân
  • Cẩm Lệ với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Đăng ngày 17-02-2017 00:00
  • Quận Liên Chiểu: Gắn thực hiện "4 an" với kỷ luật, kỷ cương hành chính Đăng ngày 16-01-2017 00:00
  • Khai mạc Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2017 Đăng ngày 13-01-2017 00:00
  • Sẽ có nhiều hoạt động văn hóa – lễ hội được tổ chức dọc 2 bờ sông Hàn trong năm 2017