V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Đăng ngày 05-09-2022 15:45
Số văn bản 4803/UBND-KT
Trích yếu V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 31/08/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 31/08/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Văn bản chỉ đạo điều hành


# Số ký hiệu văn bản Tên văn bản Ngày ban hành Loại văn bản
1 467/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng thẩm định Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện (DDCI) TP Đà Nẵng năm 2022 16/03/2023 Quyết định
2 432/QĐ-UBND Chuyển giao nhà, đất cho địa phương quản lý, sử dụng 13/03/2023 Quyết định
3 433/QĐ-UBND Thu hồi, giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý để tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá 13/03/2023 Quyết định
4 435/QĐ-UBND V/v thay đổi Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 13/03/2023 Quyết định
5 332/QĐ-UBND V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính 24/02/2023 Quyết định
6 07/2023/QĐ-UBND Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn TP Đà Nẵng đến năm 2030 22/02/2023 Quyết định
7 48/KH-UBND Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 02/03/2023 Kế hoạch
8 08/2023/QĐ-UBND V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND và bãi bỏ một phần Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng 23/02/2023 Quyết định
9 333/QĐ-UBND V/v thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát xổ số TPĐN 24/02/2023 Quyết định
10 399/QĐ-UBND V/v gia hạn thời gian thuê đất đối với khu đất tại số 66 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu 07/03/2023 Quyết định