Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Đăng ngày 23-11-2021 06:52
Số văn bản 199/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 19/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030