V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020
Đăng ngày 02-08-2022 10:24
Số văn bản 15/2022/QĐ-UBND
Trích yếu V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 26/07/2022
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 26/07/2022
File đính kèm
Nội dung

V/v sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách phường, xã trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 và Quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại UBND quận và UBND phường trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định 13/2021/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND TP Đà Nẵng