Thông báo số 329/TB-VP ngày 03/7/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 02 tháng 7 năm 2021
Đăng ngày 03-07-2021 17:25
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác