Công văn số 3124/SYT-NVY ngày 18/07/2021 của Sở Y tế về việc triển khai, phổ biến mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại CSSXKD, khu nhà trọ cho người lao động.
Đăng ngày 21-07-2021 08:47
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác