Tổng hợp số liệu tiêm chủng theo quận, huyện tính đến ngày 23-8
Đăng ngày 26-08-2022 11:21

Tính đến ngày 23-8, công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ như sau:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác