Chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân Ông Văn Hiệu
Đăng ngày 27-12-2018 10:12

UBND thành phố vừa có văn bản về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Ông Văn Hiệu, do khiếu nại của ông Hiệu đã được Chủ tịch UBND thành phố giải quyết tại Quyết định số 6288/QĐ-UBND ngày 9-8-2005.

Thanh tra Chính phủ có Báo cáo số 1873/BC-TTCP ngày 13-8-2014 thống nhất với nội dung giải quyết của UBND thành phố và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số 7864/VPCP-V.I ngày 8-10-2014 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn nêu trên, UBND thành phố đã thông báo cho hộ ông Ông Văn Hiệu biết nếu hộ ông Hiệu có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất thì ưu tiên giải quyết cho thuê đất theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt (Công văn số 10027/UBND-NCPC ngày 6-11-2014 của UBND thành phố). Đến nay ông Hiệu không có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nên không có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật. Riêng về giải quyết đất tái định cư, cũng như các chính sách về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ khác theo quy định, UBND thành phố đã đề nghị ông phối hợp với các cơ quan chức năng để lập thủ tục giải quyết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 536/VPCP-V.I ngày 15-1-2018 của Văn phòng Chính phủ và sau khi rà soát, UBND thành phố nhận thấy nhận thấy vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật. Vì vậy, kể từ nay chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Ông Văn Hiệu liên quan đến kết quả giải quyết nêu trên.

Cổng Thông tin điện tử thành phố thông báo để ông Ông Văn Hiệu được biết.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT