Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022
Đăng ngày 22-10-2022 17:22, Lượt xem: 30

Bổ sung trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; Xếp lương với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Mức chi bồi dưỡng chuyên môn giảng viên, giáo viên đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật; Thay đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/10/2022; Quy định mới về xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ … là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2022.

Bổ sung trường hợp cán bộ, công chức được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2022/NĐ-CP về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, Nghị định số 83/2022/NĐ-CP bổ sung nhiều trường hợp cán bộ, công chức nữ được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, cụ thể các chức danh sau:

- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; …

Ngoài ra, Nghị định số 83/2022/NĐ-CP không áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Cán bộ giữ chức vụ từ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên;

- Cán bộ, công chức là Ủy viên Trung ương Đảng;

- Trợ lý, thư ký của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị,…

Nghị định số 83/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/10/2022 và thay thế Nghị định số 53/2015/NĐ-CP , Nghị định số 104/2020/NĐ-CP .

Xếp lương với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Có hiệu lực từ 6/10/2022, Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo đó, ngạch kiểm lâm viên chính, kiểm ngư viên chính, thuyền viên kiểm ngư chính được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

Ngạch kiểm dịch viên chính động vật, kiểm dịch viên chính thực vật, kiểm soát viên chính đê điều được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Ngạch kiểm dịch viên động vật, kiểm dịch viên thực vật, kiểm soát viên đê điều, kiểm lâm viên, kiểm ngư viên, thuyền viên kiểm ngư được áp dụng hệ số lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Ngạch kỹ thuật viên kiểm dịch động vật, kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kiểm soát viên trung cấp đê điều, kiểm lâm viên trung cấp, kiểm ngư viên trung cấp, thuyền viên kiểm ngư trung cấp được áp dụng hệ số lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Cũng theo Thông tư số 08/2022/TT-BNNPTNT, trường hợp hết thời gian tập sự theo quy định được cấp có thẩm quyền quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch công chức thì thực hiện xếp bậc lương được bổ nhiệm theo quy định tại Khoản 2, Điều 24, Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT, cụ thể: Có trình độ đào tạo tiến sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số 3,00; Có trình độ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,67; Có trình độ đào tạo cao đẳng chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số 2,06.

Mức chi bồi dưỡng chuyên môn giảng viên, giáo viên đào tạo tài năng văn hóa, nghệ thuật

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 54/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao.

Theo đó, nội dung và mức chi bồi dưỡng, tập huấn, chuẩn hóa, nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý đào tạo và hướng dẫn học sinh, sinh viên tài năng ở trong nước và thực tập ở nước ngoài như sau:

- Đối với bồi dưỡng, tập huấn trong nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC;

- Đối với bồi dưỡng, tập huấn và thực tập ngắn hạn ở nước ngoài (thời gian dưới 03 tháng đối với đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý; dưới 06 tháng đối với học sinh, sinh viên): Các chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Thực hiện thanh toán theo thông báo hoặc hóa đơn học phí của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài hoặc chứng từ, hóa đơn hợp pháp do cơ sở dịch vụ ở nước ngoài ban hành hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết (chi bằng đồng đô la Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại); Chi sinh hoạt phí và các khoản chi phí khác (gồm chi phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế bắt buộc, vé máy bay khứ hồi).

Các khóa học dưới 03 tháng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 102/2012/TT-BTC. Việc thanh toán căn cứ theo thời gian thực tế bồi dưỡng, tập huấn và thực tập ở nước ngoài theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các khóa học trên 03 tháng: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 54/2022/TT-BTC.

Ngoài ra, Thông tư số 54/2022/TT-BTC cũng quy định việc ứng trước tiền sinh hoạt phí không quá 03 tháng, bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản cho người được cử đi đào tạo.

Thông tư số 54/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/10/2022.

Thay đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/10/2022

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP trong đó hỗ trợ người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng được giảm 1% mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022) là người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp trước ngày 01/10/2021.

Như vậy, từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động sẽ không còn được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ quay về mức 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định mới về xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

Từ ngày 15/10/2022, việc xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ được thực hiện theo Thông tư số 07/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

Theo đó, viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có trình độ đào tạo trung cấp được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86;  Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên trung cấp, mã số V.01.02.03 có trình độ đào tạo cao đẳng trở lên được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06.

Đối với trường hợp bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên:  viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo đại học được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34; Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu trữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo thạc sỹ được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67; Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp Lưu tữ viên, mã số V.01.02.02 có trình độ đào tạo tiến sĩ được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm vào chức danh viên chức chuyên ngành lưu trữ trúng tuyển theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP .

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác