Triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu
Đăng ngày 12-03-2024 06:01, Lượt xem: 167

Thực hiện Công điện 1123/CĐ-TTg ngày 18-11-2023 về tăng cường quản lý, sử dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT), góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và Công điện 1284/CĐ-TTg ngày 01-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai việc áp dụng HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập HĐĐT để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Thời điểm lập HĐĐT đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ HĐĐT đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Việc lập HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu mang lại nhiều lợi ích như: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Giúp thị trường kinh doanh xăng dầu minh bạch, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh; Ngăn chặn tình trạng buôn lậu xăng dầu; Doanh nghiệp có công cụ quản lý hàng hóa hiệu quả hơn; Đáp ứng yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước về kinh doanh xăng dầu.

Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu.

Thực hiện Công văn số 837/TCT-DNL ngày 06/3/2024 của Tổng cục Thuế về việc quyết liệt triển khai thực hiện HĐĐT theo từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, trường hợp đến hết ngày 31/3/2024 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về HĐĐT theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Cục Thuế sẽ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật.

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác