Lịch tiếp công dân tháng 10/2023

Ban Quản lý tòa nhà Trung tâm Hành chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 10/2023 của các Sở, ban, ngành. Theo đó, có 17 đơn vị tiếp công dân tại phòng Tiếp Công dân của Trung tâm hành chính (cửa số 5, đường Lý Tự Trọng), cụ thể: