Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP Đà Nẵng
Đăng ngày 23-11-2021 06:53
Số văn bản 7708/PA-UBND
Trích yếu Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP Đà Nẵng
Loại văn bản Phương án
Ngày ban hành 17/11/2021
Cấp ban hành Cấp thành phố
Cơ quan ban hành Ủy ban Nhân dân thành phố
Ngày ký 17/11/2021
File đính kèm
Nội dung

Phương án thí điểm đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến TP Đà Nẵng