Công tác tiêm vaccine COVID-19 ngày 24-6
Đăng ngày 24-06-2022 17:02

Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố, số lượng vaccine đã tiếp nhận tính đến ngày 24/6/2022 là 2.644.214 liều. Trong đó, vaccine AstraZeneca là 1.505.380 liều; vaccine Moderna là 129.400 liều; vaccine Pfizer là 805.984 liều và Vero Cell là 201.722 liều.

Tính đến ngày 24-6, Đà Nẵng đã triển khai tiêm chủng mũi 1 cho 881.546 người từ 18 tuổi trở lên (đạt trên 99%), mũi 2 cho 871.388 người từ 18 tuổi trở lên (đạt 99,57%); mũi nhắc lần 1 cho 638.064 người từ 18 tuổi trở lên (đạt 72,91%) và mũi nhắc lại lần 2 cho 20.441 người từ 18 tuổi trở lên (đạt 6,44%); mũi bổ sung cho 86.691 từ 18 tuổi trở lên (đạt 83,36%).

Đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, các đơn vị đã triển khai tiêm chủng mũi 1 cho 103.902 trẻ (đạt trên 99%); mũi 2 cho 100.406 trẻ (đạt 98,22%).

Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã tiêm mũi 1 cho 29.603 trẻ (đạt 32,59% số trẻ dự kiến đủ điều kiện tiêm chủng); mũi 2 cho 9.669 trẻ (đạt 8% số trẻ đã tiêm mũi 1).

Riêng từ ngày 7-24/6/2022, các đơn vị tiêm chủng đã tiêm được 33.722 mũi (trong đó mũi 1: 3.148 , mũi 2: 8.045, mũi 3 (nhắc lại và bổ sung): 21.989.
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT