Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Xây dựng csdl và phần mềm quản lý các phương tiện vận tải Đăng ngày 22-07-2019 11:38
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 29 Đăng ngày 20-07-2019 03:50
  • Triển khai thực hiện các biện pháp chống bệnh sốt xuất huyết Đăng ngày 17-07-2019 05:56
  • Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng Đăng ngày 17-07-2019 05:55
  • Xử lý mùi hôi phát sinh trong thi công nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đăng ngày 17-07-2019 05:34
  • 189,4 tỷ đồng cải tạo đường Ngô Quyền và đường Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 17-07-2019 05:31
  • Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, chấn chỉnh việc sử dụng tàu cá vận chuyển khách du lịch Đăng ngày 17-07-2019 05:29
  • Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Đăng ngày 16-07-2019 08:32
  • Triển khai phong trào "Chống rác thải nhựa" Đăng ngày 15-07-2019 15:19
  • Đầu tư 7 công trình mương thoát nước trên địa bàn quận Liên Chiểu Đăng ngày 15-07-2019 14:34