Mời thầu Xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước và kiến trúc cảnh quan vỉa hè
Đăng ngày 05-02-2018 06:56

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng mời thầu: Xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước và kiến trúc cảnh quan vỉa hè nhánh đường số 1 và số 2.

Giá gói thầu: 16.529.036.000 đồng (Mười sáu tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, không trăm ba mươi sáu ngàn đồng).

Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp giao thông, thoát nước, cấp nước và kiến trúc cảnh quan vỉa hè nhánh đường số 1 và số 2 xung quanh công trình sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày

Tên dự án: Sân vận động Hòa Xuân 20.000 chỗ ngồi.

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/một túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: Từ 14 giờ ngày 2-2-2018 đến 14 giờ ngày 12-2-2018 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số 1 Thanh Long, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, fax: 0236.3817118, email: khanhlykx@gmail.com.

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/1 bộ).

Bảo đảm dự thầu: 247.935.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.

Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 12-2-2018.

Thời điểm mở thầu: 14 giờ ngày 12-2-2018.