Thành phố Đà Nẵng

Diện tích tự nhiên: 128.488 ha (1.284,88 km2), huyện đảo Hoàng Sa: 30.500 ha.

Đơn vị hành chính: 06 quận (Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Cẩm Lệ) và 02 huyện (Hòa Vang và huyện đảo Hoàng Sa). 

Dân số: 1.134.310 người; dân số nam: 576.000 người (chiếm 50,7%) và dân số nữ: hơn 558.000 người (chiếm 49,3%).

Thu nhập bình quân đầu người: 86,1 triệu đồng/người.

Thu hút đầu tư (15/12/2020): 704 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư 147.813,1 tỷ đồng, 881 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 3,707 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu: 1,538 tỷ USD.

3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021


1. Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; 
 

2. Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, sớm khôi phục tăng trưởng kinh tế thành phố; 
 

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.