Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Đăng ngày 22-01-2022 18:37
  • Phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4% Đăng ngày 20-01-2022 17:01
  • Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội Đăng ngày 20-01-2022 17:00
  • Đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Đăng ngày 20-01-2022 15:30
  • Rà soát, đề xuất đơn giản hóa TTHC Đăng ngày 20-01-2022 15:30
  • Hấp dẫn các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn trong năm 2022 Đăng ngày 20-01-2022 15:30
  • Hỗ trợ 800.000 đồng/hộ giải tỏa các dự án nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Đăng ngày 20-01-2022 10:23
  • Đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 Đăng ngày 19-01-2022 16:21
  • Thống nhất áp dụng thời gian thiết lập vùng cách ly y tế (khu vực phong tỏa) tối thiểu 7 ngày Đăng ngày 19-01-2022 16:20
  • Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo mọi nhà, mọi người được đón Tết an toàn Đăng ngày 19-01-2022 16:20