Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Đẩy mạnh triển khai các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp an toàn, bền vững Đăng ngày 13-09-2019 11:20
  • Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp thực thi các Hiệp định thương mại tự do Đăng ngày 13-09-2019 04:19
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 36 Đăng ngày 09-09-2019 08:15
  • Tổ chức vui Tết trung thu cho trẻ em năm 2019 Đăng ngày 05-09-2019 09:17
  • Gần 35 tỷ đồng xây dựng Quảng trường kết hợp bãi đậu xe tại Quận Liên Chiểu và Thanh Khê Đăng ngày 04-09-2019 11:09
  • Xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2019 Đăng ngày 04-09-2019 04:12
  • Triển khai thực hiện chuyên đề “Tăng cường xử lý các điểm nóng về môi trường” năm 2019 Đăng ngày 04-09-2019 04:10
  • Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội Đăng ngày 03-09-2019 07:09
  • Đảm bảo thoát nước trong mùa mưa bão Đăng ngày 03-09-2019 01:36
  • Tăng cường hiệu quả công tác quản lý về phòng cháy chữa cháy Đăng ngày 03-09-2019 01:35