Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi Đăng ngày 06-06-2019 03:34
  • Triển khai các giải pháp đảm bảo cho Trạm bơm Cầu Đình cấp nước tưới Đăng ngày 06-06-2019 03:15
  • Bảo tồn, phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống trên địa bàn Đăng ngày 06-06-2019 03:09
  • Tuyên truyền triển khai mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật dưới 6 tuổi Đăng ngày 03-06-2019 08:02
  • Triển khai tháng hành động vì người cao tuổi Đăng ngày 03-06-2019 08:02
  • Tổ chức Cuộc thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc năm 2019 Đăng ngày 03-06-2019 03:02
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 22/2019 Đăng ngày 02-06-2019 00:51
  • Rà soát công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn thành phố Đăng ngày 01-06-2019 10:13
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 21 Đăng ngày 28-05-2019 17:36
  • Đảm bảo tổ chức thi nghiêm túc, an toàn và tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh Đăng ngày 28-05-2019 17:31