Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 35 Đăng ngày 30-08-2019 04:12
  • Năm 2025: tất cả các phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình Đăng ngày 27-08-2019 10:44
  • Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới Đăng ngày 27-08-2019 03:46
  • Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án động lực, trọng điểm Đăng ngày 27-08-2019 01:22
  • Quy định mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019 Đăng ngày 27-08-2019 01:05
  • Gần 1.500 tỷ đồng cải thiện môi trường nước phía Đông (quận Sơn Trà) Đăng ngày 26-08-2019 15:04
  • Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Đăng ngày 26-08-2019 08:22
  • Trên 12,5 tỷ đồng đầu tư các mương thoát nước trên địa bàn quận Liên Chiểu Đăng ngày 26-08-2019 04:15
  • Tăng cường kiểm soát, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức hội Đăng ngày 26-08-2019 04:14
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 33 Đăng ngày 24-08-2019 07:24