Sinh viên Đại học Đà Nẵng đạt giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2024"

Tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 13-5, dự án “BINKS - Mực thực vật - Hướng đi mới cho nông nghiệp xanh” của nhóm sinh viên Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VNUK) - Đại học Đà Nẵng xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - SV-Startup 2024”.

Các nhà khởi nghiệp trẻ cần phân biệt 2 khái niệm thương hiệu (brand) và nhãn hiệu (marks) Trong một cuộc khảo sát do Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao thực hiện mới đây, chỉ có 4,2% doanh nghiệp cho rằng thương hiệu là vũ khí trong cạnh tranh; 5,4% cho rằng thương hiệu là tài sản...