Giá trị lịch sử

Xuất phát từ Lễ vía của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát - một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng thường niên của cộng đồng tôn giáo Phật giáo, tổ chức ở Ngũ Hành Sơn được lưu truyền từ ngày xưa mãi đến bây giờ.

Lễ vía của Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát đã trở thành lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo, gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt - Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn và đời sống tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, đại diện cho bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng.

Ngày nay, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng vẫn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Đây là một lễ hội tổ chức quy mô lớn, kết tinh những giá trị văn hóa Phật giáo với văn hóa truyền thống của dân tộc dân tộc Việt Nam.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT