Giá trị tâm linh

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, thể hiện niềm tin thiêng liêng, cao cả trong đời sống tâm linh của những người theo đạo Phật.

Quán Thế Âm là vị Bồ Tát quen thuộc và gần gũi không chỉ với các tín đồ Phật giáo mà còn lan rộng trong quần chúng nhân dân Châu Á, đặc biệt là nhân dân Việt Nam. Bởi người ta tin rằng, vị Bồ Tát này có công năng cứu khổ, chở che, phòng trừ tai nạn cho mọi chúng sinh ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào chúng sinh cần đến Ngài. Vì vậy, ở bất cứ nơi nào có hình tượng Đức Phật Quán Thế Âm thì nơi đó có tín ngưỡng Quán Thế Âm, có niềm tin về sự từ bi, bác ái, cứu nhân độ thế và sự kính ngưỡng về Ngài được thể hiện mọi lúc, mọi nơi.

Nhưng có thể nói, biểu hiện sự kính ngưỡng cao độ nhất là việc tổ chức lễ hội Quán Thế Âm. Cho nên, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn dường như đã trở thành lễ hội của dân tộc Việt Nam, chứa đựng ý nghĩa nhân văn với ước nguyện đồng hành phụng sự đối với cuộc sống con người, hướng con người đến tình yêu thương và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đến với lễ hội phần lớn mọi người đều có niềm tin vào Bồ Tát Quán Thế Âm.

Họ không chỉ đến để cầu xin Bồ Tát Quán Thế Âm ban phúc, che chở mà còn thể hiện lòng tri ân vị Bồ tát có nhân duyên thân thiết với chúng sinh và noi theo hạnh nguyện từ bi cứu độ vô lượng của Ngài để nuôi dưỡng lòng từ bi, làm những việc thiện, gắn kết sự yêu thương của chúng ta với cộng đồng. Hay đến để tìm trong đó những phút giây tịnh tâm, thanh thản cùng thiên nhiên, cảnh sắc ở chốn linh thiêng nơi đất Phật này, với ước nguyện cân bằng đời sống tinh thần để biết lắng nghe và hóa giải, biết gìn giữ và phát triển những phẩm chất tốt đẹp chân - thiện - mỹ trong cuộc sống này.

Như vậy, lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là sự kết hợp hài hòa giữa thế giới tâm linh và cuộc sống thực tại của con người. Lễ hội đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào có đạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để du khách và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, góp phần bảo tồn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT