Kiến nghị của Công ty Bảo Việt Đà Nẵng
Đăng ngày 08-11-2017 09:01, Lượt xem: 488

Về việc cung cấp thông tin về tính hợp lệ của Bằng lái xe quốc tế và bằng quốc gia của lái xe người nước ngoài.

Sở Giao thông vận tải có Công văn số 4685/SGTVT-QLVTPTNL ngày 21/9/2017 trả lời Công ty Bảo Việt Đà Nẵng như sau:

Theo Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, Giấy phép lái xe quốc tế là giấy phép lái xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của các nước (bao gồm cả khu vực hành chính) tham gia Công ước viên cấp theo một mẫu thống nhất, có tên tiếng Anh là: International Driving Permit (gọi tắt là IDP). IDP có thời hạn không quá 03 năm, kể từ ngày cấp và phải phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của GPLX nước ngoài. 

Qua xem xét tài liệu kèm theo Công văn số 977/BVĐNA-ST-NHS do Công ty Bảo Việt Đà Nẵng cung cấp, Giấy phép lái xe IAA” chỉ là một bản dịch giấy phép lái xe theo mẫu do Hiệp hội Ô tô Quốc tế (International Automobile Association) là một tổ chức phi chính phủ cấp, không đúng quy định về giấy phép lái xe quốc tế theo Thông tư số 29/2015/TT-BGTVT.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác