Họ tên
Lĩnh vực
Mã số CCHN
 
1746 dòng. Trang 1/59
STT Họ tên Mã số CCHN Lĩnh vực Hạng Ngày cấp
1
Lê Anh Tuấn
DNA-00040105
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp
II
26/09/2018
2
Nguyễn Ánh Dương
DNA-00041591
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ)
II
26/09/2018
3
Nguyễn Tấn Hùng
DNA-00041592
Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi - Thủy điện
II
26/09/2018
4
Nguyễn Hồng Danh
DNA-00041593
Thiết kế Kiến trúc công trình Dân dụng - công nghiệp
III
26/09/2018
5
Nguyễn Hữu
DNA-00041594
Kiểm định xây dựng công trình Giao thông (đường bộ)
III
26/09/2018
6
Nguyễn Thành Nam
DNA-00041595
Thiết kế Đường dây trạm biến áp
III
26/09/2018
7
Huỳnh Quang Sỹ
DNA-00041596
Thiết kế kết cấu công trình DD&CN
III
26/09/2018
8
Hồ Thăng Vũ
DNA-00041597
Giám sát lắp đặt thiết bị công trình Điện
II
26/09/2018
9
Hồ Thanh Hưng
DNA-00041598
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng & công nghiệp
III
26/09/2018
10
Trương Thanh Lâm
DNA-00041599
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Giao thông (đường bộ), HTKT (thoát nước)
Quản lý dự án
II
26/09/2018
11
Nguyễn Hoàng Khán
DNA-00041600
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (cầu, đường bộ)
Giám sát xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước)
II
26/09/2018
12
Đỗ Văn Thạo
DNA-00041601
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng & công nghiệp
Định giá xây dựng
III
26/09/2018
13
Nguyễn Tấn Dũng
DNA-00041602
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng & công nghiệp
III
26/09/2018
14
Đặng Văn Trung
DNA-00012116
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng, Thủy lợi, HTKT (thoát nước)
Giám sát công tác xây dựng công trình Thủy lợi
II
26/09/2018
15
Phan Văn Bảo
DNA-00041603
Thiết kế Kiến trúc công trình Dân dụng
26/09/2018
16
Thái Hữu Hải
DNA-00041604
Thiết kế Kiến trúc công trình Dân dụng - công nghiệp
III
26/09/2018
17
Nguyễn Văn Chất
DNA-00041605
Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng - công nghiệp
II
26/09/2018
18
Đặng Quang Dinh
DNA-00041606
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng- công nghiệp
III
26/09/2018
19
Nguyễn Văn Nam
DNA-00041607
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng- công nghiệp
III
26/09/2018
20
Ngô Thị Thu Trang
DNA-00041608
Thiết kế Kiến trúc công trình Dân dụng- công nghiệp
III
26/09/2018
21
Lê Văn Cường
DNA-00041609
Giám sát lắp đặt thiết bị cơ khí trong công trình Dân dụng- công nghiệp
III
26/09/2018
22
Nguyễn Văn Thanh
DNA-00041610
Khảo sát địa chất công trình
II
26/09/2018
23
Hoàng Văn Sỹ
DNA-00041611
Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình Đường dây và trạm biến áp
III
26/09/2018
24
Nguyễn Đức Lâm
DNA-00041612
Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng- công nghiệp
II
26/09/2018
25
Đoàn Thị Ngọc Quý
DNA-00041613
Định giá xây dựng
III
26/09/2018
26
Nguyễn Hoàng Nga
DNA-00041614
Định giá xây dựng
III
26/09/2018
27
Cao Đình Dũng
DNA-00041615
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (đường bộ)
Giám sát công tác xây dựng công trình Giao thông (cầu)
III
26/09/2018
28
Vũ Minh Lai
DNA-00041616
Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình, Đường dây và trạm biến áp
II
26/09/2018
29
Trần Công Nhựt
DNA-00041617
Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình Đường dây và trạm biến áp
II
26/09/2018
30
Phạm Thanh Tuấn
DNA-00041618
Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình, Đường dây và trạm biến áp
II
26/09/2018
 
1746 dòng. Trang 1/59