Đẩy mạnh thu hút đầu tư

  • Quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư đến đối tác Nhật Bản Đăng ngày 27-07-2023 16:09
  • Liên doanh Indochina Kajima quan tâm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp Đăng ngày 17-07-2023 08:56
  • Tập đoàn Mitsubishi Corporation tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại Đà Nẵng Đăng ngày 13-07-2023 16:50
  • Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các doanh nghiệp, địa phương Nhật Bản Đăng ngày 26-06-2023 15:08
  • Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với Hà Lan Đăng ngày 26-06-2023 14:43
  • Đà Nẵng và Đức đẩy mạnh liên kết, hợp tác trên các lĩnh vực Đăng ngày 24-06-2023 08:42
  • Đoàn công tác thành phố làm việc với Công ty GEVIBIZ GmbH tại Đức Đăng ngày 30-05-2023 17:01
  • Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc với công ty Bitcoin Suise và JANZZ.technology (Thụy Sỹ) Đăng ngày 29-05-2023 23:57
  • Tọa đàm “Đà Nẵng - Hướng tới một thành phố tài chính thông minh” tại Zurich – Thuỵ Sỹ Đăng ngày 29-05-2023 06:13
  • Đoàn công tác thành phố làm việc với Công ty Greenlina tại Thuỵ Sỹ Đăng ngày 28-05-2023 15:00