Danh mục TTHC của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:38

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng

- Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có tổng mức đầu tư < 05 tỷ đồng

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Phê duyệt Hồ sơ mời thầu/ Hồ sơ yêu cầu

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định hồ sơ thiết kế chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng

- Đăng ký tàu cá (lần đầu)

- Đăng ký tàu cá (cấp lại) 

- Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

- Cấp giấy phép khai thác thủy sản (lần đầu)

- Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản

- Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác