Danh mục TTHC của Sở Giao thông vận tải không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:37, Lượt xem: 248

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.
 

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao Thông Vận tải không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Xóa sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

- Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (chuyển đi)

- Đăng ký sang tên xe máy chuyên dùng từ nơi khác chuyển về thành phố Đà Nẵng

- Đăng ký sang tên xe máy chuyên dùng trong cùng thành phố Đà Nẵng

- Cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

- Cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

- Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

- Cấp đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng

- Cấp đăng ký xe máy chuyên dùng (XMCD) lần đầu

Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới

Cấp Giấy phép thi công lắp đặt đấu nối hệ thống thoát nước

Cấp Giấy phép sử dụng hành lang bảo vệ luồng

Cấp Giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân

Cấp Giấy phép thi công hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè

Xây dựng công trình có liên quan đến đường thủy nội địa - Giai đoạn thực hiện dự án

Xây dựng công trình có liên quan đến đường thủy nội địa - Giai đoạn lập dự án đầu tư

Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (Mức 3)

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài

Cấp giấy phép thi công Xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác

Cấp giấy phép thi công đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác

Cấp Giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ

Cấp Giấy phép thi công lắp đặt công trình

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè

Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải phục vụ giải quyết sự cố

Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng (giờ cao điểm)

Cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm; dừng, đỗ xe tại khu vực cấm

Cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định

Xác nhận xe thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt Nam – Lào - Campuchia (CLV)

Cấp Giấy phép liên vận Quốc tế Việt Nam – Lào - Campuchia (CLV) đối với phương tiện phi thương mại

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia (CLV) cho phương tiện kinh doanh vận tải

Xác nhận Phương án hoạt động vận tải hành khách liên vận Việt Nam – Lào bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Phê duyệt Hồ sơ dự toán hoặc Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của trung ương) - Công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa): Lập hồ sơ dự toán

Phê duyệt Hồ sơ dự toán hoặc Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của trung ương) - Công tác sửa chữa đột xuất: (khắc phục bão lũ hoặc công trình mang tính cấp bách như thiên tai, dịch họa)

Phê duyệt Hồ sơ dự toán hoặc Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật (Thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của trung ương) - Công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, Sửa chữa định kỳ (sửa chữa lớn): Lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Ý kiến hồ sơ thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình

Trình thẩm định, phê duyệt Hồ sơ dự án (Đối với các công trình do Sở Giao thông vận tải thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành)

Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật

Trình thẩm định Hồ sơ Thiết kế kỹ thuật (công trình thiết kế ba bước) hoặc hồ sơ Thiết kế Bản vẽ thi công (công trình thiết kế hai bước)

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành thuộc thẩm quyền Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác