Danh mục TTHC của Sở Lao động Thương binh và xã hội không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 08-11-2017 16:38, Lượt xem: 279

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC  không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và xã hội không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố, bao gồm:

- Cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP

- Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

- Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ

- Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng

- Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

- Trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách

- Trợ cấp thường xuyên đối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn

- Xác nhận hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công

- Giải quyết hồ sơ xét công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh

- Hồ sơ giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần

- Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày

- Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục - đào tạo

- Giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ

- Giải quyết hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình

- Giải quyết trợ cấp người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác